Kontroluj urządzenia i instalacje z mobilnym dostępem do bazy wiedzy i systemu nadzoru nad zakładem

Urządzenia przenośne dzięki zainstalowanej wersji mobilnej systemu ExPlant dostarczają wsparcie dla pracowników przebywających na obiekcie podczas kontroli. Pracownicy zyskują szereg korzyści np. w formie dostępu do harmonogramu obchodu, dokumentacji urządzeń, stanu pracy instalacji, rejestru zgłoszeń serwisowych, bieżących poleceń pracy.

System ExPlant uruchomiony na urządzeniu przenośnym rozpoznaje elementy instalacji na podstawie współrzędnych GPS, kodów QR lub znaczników RFID.

gps-200
qr-code-200
rfid-chip-200

ExPlant standardowo dostarczany jest wraz z urządzeniem przenośnym, na którym zainstalowana jest aplikacja wspomagająca pracę obchodowych.

Pracownik po przyjściu do pracy loguje się do systemu za pomocą urządzenia mobilnego. Następnie system przekazuje obchodowemu informację o bieżących pracach do wykonania.  Obchodowy poprzez urządzenie kierowany jest po wszystkich punktach kontrolnych wymagających sprawdzenia.

Znaczniki RFID oraz kody QR umieszczane są w kontekście kontrolowanych urządzeń wzdłuż ścieżki prowadzonej kontroli.

Urządzenie mobilne po odczytaniu znacznika przenosi aplikację ExPlant w kontekst kontrolowanej instalacji tj. wyświetla listę urządzeń, elementów instalacji znajdujących się w otoczeniu, które zostały przewidziane do kontroli.

Za pomocą urządzenia mobilnego możemy zgłosić awarię bądź potwierdzić poprawność pracy instalacji / urządzenia. Każda operacja jest przesyłana do systemu centralnego, pozwalając tym samym na bieżący nadzór przez koordynatora kontroli. Dodatkowo w przypadku wątpliwości, urządzenie pozwala na podgląd bieżącego stanu pracy instalacji lub obejrzenia DTR kontrolowanego urządzenia.

explant-wersja-mobilna-01
explant-wersja-mobilna-03
explant-wersja-mobilna-04

Inne własności urządzenia przenośnego

Możliwość pracy w trybie offline (wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia danej kontroli są wcześniej pobierane na urządzenie mobilne, a przy braku zasięgu sieci podczas prowadzenia kontroli system przestawia się na tryb pracy offline).

Monitorowanie bezpieczeństwa człowieka. Wykrywanie dużych przyspieszeń (upadek urządzenia) i przekazywanie informacji do koordynatora kontroli.

Możliwość wykorzystania innych urządzeń pomiarowych (na życzenie klienta).

Możliwość dokumentowania zgłoszenia poprzez multimedia tj. dołączanie zdjęć, nagrań, pomiarów (jeśli do urządzenia podłączone są jakieś mierniki np. temperatury).

Możliwość dopasowania aplikacji oraz przepływu pracy z urządzeniem do potrzeb klienta (np. najpierw rejestracja zgłoszeń a potem ich selekcja i dokładny opis albo tworzenie szczegółowej dokumentacji będąc na miejscu).