Niezawodność, mobilność oraz bezpieczeństwo informacji

 • dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej oraz urządzeń mobilnych,
 • dostęp do informacji dla osób wyłącznie z określonymi uprawnieniami,
 • możliwość nadawania uprawnień do poszczególnych funkcjonalności oraz zasobów systemu,
 • pełna automatyzacja i bezpieczeństwo długoletniej archiwizacji danych,
 • śledzenie historii modernizacji / przebudowy instalacji (oglądając dane historyczne widzimy instalację taką jaka była w danym czasie),
 • możliwość uzupełniania danych historycznych (powtórne wykonanie obliczeń oraz raportów),

Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym

 • pobieranie danych z różnych systemów automatyki (obsługa wielu protokołów/standardów komunikacyjnych: OPC, ModBus, mBus, profibus, SQL, XML, CSV),
 • integracja z systemami klasy ERP oraz MES,
 • możliwość wprowadzania danych ręcznych,
 • bogate formy wizualizacji danych: schematy synoptyczne, wykresy, raporty, tabelaryczne zestawienia, śledzenie alarmów oraz zdarzeń,
 • połączenie danych na schematach technologicznych z zainstalowanymi urządzeniami.

Usystematyzowanie wiedzy o stanie technicznym urządzeń

 • inwentaryzacja urządzeń należących do różnych ciągów technologicznych (baza danych i paszportów urządzeń),
 • stały dostęp do aktualnych i historycznych informacji o wszystkich maszynach eksploatowanych w przedsiębiorstwie,
 • sprawne zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją,
 • przejrzysty system raportowania nt. prowadzonych kontroli oraz innych zabiegów eksploatacyjnych.

Obsługa procesów operacyjnych

 • wsparcie przepływu raportowania operacyjnego (obsługa książek raportowych, cyklicznych sprawozdań),
 • automatyczne powiadomienia,
 • przepływ pracy zarządzany w oparciu o stanowiska pracy,
 • dynamiczne wprowadzanie zmian w raportach operacyjnych,
 • możliwość jednoczesnej pracy kliku osób na tym samym raporcie operacyjnym,
 • wykorzystanie bazy zgromadzonej w raportach operacyjnych pod kątem oceny procesów produkcyjnych,

Poprawa bezpieczeństwa

 • poprawa bezpieczeństwa obsługi urządzeń dzięki ich właściwej eksploatacji,
 • lepsza diagnostyka oraz analiza stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • wczesne wykrywanie przyczyn i objawów awarii,
 • obliczanie wskaźników rzeczywistego zużycia urządzeń,
 • weryfikacja stanu technicznego urządzeń,
 • sygnalizowanie konieczności interwencji w przypadku przekroczenia zadanych wartości progowych,
 • rejestracja i dostarczanie informacji o aktualnym stanie urządzeń, w oparciu o rzeczywisty czas pracy (powiązanie z systemami automatyki),
 • zwiększenie żywotności urządzeń na instalacji,
 • optymalizacja rozkładu obciążenia urządzeń,
 • nadzorowanie kontroli urządzeń (kontrola wzrokowa, z bliska oraz szczegółowa),
 • zaplanowany schemat przeprowadzania kontroli i napraw,

Przyjazne administrowanie systemem

 • integracja z pakietem MS Office,
  • schematy synoptyczne importowane z rysunków MS Visio,
  • szablony raportów importowane z MS Excel,
  • szablon raportów operacyjnych (np. książki raportowe) importowany z MS Visio,
 • wbudowany język do obliczeń matematycznych, zaawansowane algorytmy matematyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa,
 • zmiany konfiguracji wykonywane online (zmiany nie wymagają restartu systemu),
 • łatwość zarządzania dostępem dużej liczny użytkowników (rozbudowany system uprawnień, grupy użytkowników, integracja z ActiveDirectory),
 • Integracja nowych systemów oraz nowych punktów pomiarowych w trybie online gwarantującym ciągłość pracy systemu i urządzeń,

Większa efektywność produkcji

 • baza wiedzy obejmująca parametry urządzeń, charakterystyki, paszporty, dokumentacje, powiązane zlecenia, przekroczenia i alarmy oraz koszty utrzymania,
 • wyeliminowanie nieplanowanych przestojów,
 • podniesienie jakości produkcji dzięki utrzymywaniu wysokiej sprawności maszyn,
 • właściwe planowanie przeglądów, remontów i innych czynności obsługowych wyposażenia,
 • optymalizacja harmonogramów przeglądów i czynności eksploatacyjnych,
 • efektywne zarządzanie budżetem remontowym poprzez porównanie faktycznego stanu urządzeń z prognozą pracy,
 • wspomaganie planowania w zakresie harmonogramowania przestojów, tworzenia planu zakresu pracy, rezerwacji czasu pracy, planowania budżet,
 • kontrola i optymalizacja kosztów utrzymania urządzeń,
 • benchmarking – możliwość porównywania parametrów kilku instalacji i różnych zakładów,
 • centralne zarządzanie budżetem dla wszystkich obiektów,
 • optymalizacja czasu pracy w zakresie eksploatacji urządzeń,
 • analiza częstotliwości prowadzonych kontroli okresowych (wydłużanie odstępów w czasie),
 • możliwość bilansowania mediów,
 • automatyczne obliczanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI),