Czym jest ExPlant?

ExPlant jest kompletną bazą wiedzy o zakładzie i złożonym systemem nadzoru nad eksploatacją urządzeń technologicznych. Umożliwia stały monitoring pojedynczych urządzeń, jak również całych instalacji pod względem bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego. Przewiduje lub wcześnie wykrywa awarie dzięki czemu obniża ich koszty.  ExPlant to innowacyjny system klasy CMMS do zarządzania utrzymaniem ruchu zawsze skrojony na miarę Twoich potrzeb.

 • Zarządzaj bezpieczeństwem technicznym i środowiskowym

Gubisz się w gąszczu przepisów i rozporządzeń? Nie masz pewności jak realizować przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego? ExPlant gromadzi dokumentację, porządkuje wiedzę zapewniając całemu zespołowi do niej szybki dostęp. Harmonogram niezbędnych prac, remontów zapewni ci komfort, którego szukasz.

Zarządzaj utrzymaniem ruchu
dzięki systemowi klasy CMMS

Zarządzaj precyzyjnie Służbami Utrzymania Ruchu. Przewiduj awarie, ograniczaj lub eliminuj przestoje, ograniczaj koszty SUR, buduj bazę wiedzy o instalacji i urządzeniach. Działaj zgodnie z wymaganiami dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego.

Modelowanie struktury instalacji – zarządzanie rejestrem wyposażenia instalacji

Zarządzanie dokumentacją – zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją

Szybkie zgłaszanie i obsługa awarii – rejestracja zdarzeń związanych z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i pomiarowego w tym awarie/remonty/przeglądy itp.

Tworzenie harmonogramów zadań – planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych wyposażenia

Analiza zadań pracowników – zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu w tym harmonogramem pracy

Analiza awaryjności stanowisk – wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu np. dużych remontów komponentowych

Rejestracja czasu wykonywania zadań i usuwania awarii – analiza i ocena działań w obszarze utrzymania ruchu

Szybki kontakt do dostawców, kupców – zarządzanie rozliczeniem, zakupami i sprzedażą wyposażenia

Obsługa systemu zmianowego

Zarządzanie magazynami części i akcesoriów dla potrzeb SUR (Służby Utrzymania Ruchu)

Wsparcie dla planowania i realizacji budżetów w utrzymaniu ruchu

Gromadzenie wiedzy w przedsiębiorstwie

 • Przewiduj awarie i ograniczaj ich koszty

ExPlant zbiera i analizuje dziesiątki tysięcy sygnałów płynących z instalacji procesowej. Zebrane dane poddawane są analizie dzięki czemu możliwa jest predykcja nietypowych stanów pracy urządzeń oraz zapobieganie ich awariom. Ponadto ExPlant pozwala zarządzać personelem SUR, magazynami części i podzespołów, procesować zgłoszenia awarii, planować przeglądy i inne czynności eksploatacyjne oraz wiele więcej.

Najważniejsze korzyści

Niezawodność, mobilność oraz bezpieczeństwo informacji

Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym

Usystematyzowanie wiedzy o stanie technicznym

Obsługa procesów operacyjnych

Poprawa bezpieczeństwa

Przyjazne administrowanie systemem

Większa efektywność produkcji

Jak działamy?

 • Analiza potrzeb

  Nasi analitycy nie idą na skróty, nie mają gotowych, szablonowych rozwiązań. Kroją je zawsze na miarę, dopasowując indywidualnie system, aby odpowiadał na konkretne wyzwania rzeczywistych potrzeb.

 • Inwentaryzacje – gromadzenie wiedzy

  Częstym zjawiskiem jest, iż po kilku latach funkcjonowania instalacji procesowej, jej dokumentacja techniczna jest niekompletna lub znacząco odbiega od stanu faktycznego. Taka sytuacja utrudnia, a w pewnych przypadkach praktycznie uniemożliwia realizację remontów, modernizacji czy przebudów. Aby rozwiązać ten problem proponujemy swoim klientom wykonanie inwentaryzacji instalacji lub jej pojedynczych elementów. Dzięki takiemu działaniu gromadzimy niezbędną wiedzę, dokumentację, która jest następnie implementowana w systemie.

 • Wdrożenie

  Nie zmieniamy zawodników w trakcie gry… Ci sami ludzie, którzy poznawali specyfikę działalności instalacji, będą teraz wdrażać efekty naszej wspólnej pracy.
  Naszą pracę na tym etapie zaczynamy od precyzyjnego harmonogramu wdrożenia. Dzięki temu mamy pewność, że będzie to efektywny proces.

 • Szkolenia

  Dobierzemy po każdej stronie właściwe osoby, skutecznie je przeszkolimy i przetestujemy wspólnie z nimi wszystkie detale i funkcjonalności. A wszystko po to, by w całość system działał w intuicyjny i efektywny sposób dla organizacji sposób.

Integracje

Platforma  może integrować się z innymi systemami wspomagającymi eksploatację urządzeń. Dzięki temu awarie i zgłoszenia mogą być wstępnie procesowane po stronie Elektronicznej Karty Obchodu, a następnie (np. po akceptacji kierownika) przekazywane do kolejnego systemu obsługującego zgłoszenia awarii i usterek.

Ponadto Elektroniczna Karta Obchodu pozwala na integrację z systemami klasy SCADA lub DCS. Dzięki temu Pracownicy będąc na obiekcie mogą mieć dostęp do informacji o stanie pracy kontrolowanej instalacji.

SAP
logo-asix
logo-iFIX
logotyp-ibm-maximo
logo-exchange
logo-wincc
logo-sharepoint