Przewiduj / Monitoruj / Diagnozuj / Raportuj

Przede wszystkim nie dopuść do awarii, jeśli jednak do niej dojdzie ogranicz jej koszty i nie pozwól by się powtórzyła.

Wczesna wykrywanie potencjalnych awarii może znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów utrzymania ruchu. Dzięki modułowi zbierającemu i analizującemu dane bezpośrednio z czujników oraz z pomiarów manualnych możliwe jest przewidywanie awarii oraz ich dalsze monitorowanie i diagnostyka.

Rozwiązanie to daje Ci również stały dostęp do parametrów pracy poszczególnych urządzeniach – zarówno w czasie rzeczywistym jak i do danych archiwalnych. W rezultacie możesz efektywnie planować przeglądy, remonty oraz inne czynności serwisowe. ExPlant to niezastąpione narzędzie umożliwiające predykcję awarii, monitoring stanu urządzeń, diagnostykę przyczyn awarii oraz raportowanie o zdarzeniach awaryjnych w celu podjęcia natychmiastowej działań naprawczych.

Najważniejsze funkcjonalności

ExPlant to system szyty na miarę Twoich potrzeb – możesz zatem wybrać tylko te funkcjonalności, które są Ci potrzebne.

Przewiduje i diagnozuj zdarzenia awaryjne

System agreguje dane z różnych źródeł (układy monitorujące urządzenia, pomiary wykonywane i wprowadzane ręcznie, systemy klasy ERP oraz MES, protokoły OPC, ModBus, mBus, profibus, baza SQL, pliki XML i CSV). Następnie, w oparciu o specjalny algorytm, przewiduje awarie, które mogą wystąpić w najbliższym czasie. Rozwiązanie to pozwala podjąć decyzję co do dalszych działań. Przykładowo możliwe jest zmniejszenie obciążenia danego urządzenia w celu wydłużenia czasu jego pracy, przeprowadzenie kontroli urządzenia w celu określenie rodzaju awarii oraz niezbędnych części zamiennych, naprawa urządzenia.

W dłuższej perspektywie, zebrane dane mogą posłużyć do zdiagnozowania przyczyn awarii. W ten sposób możliwe jest wprowadzenie do procesu produkcji oraz harmonogramów przeglądów zmian, które ograniczą lub wyemitują podobne awarie w przyszłości.

Analizuj wydatki i działania SUR

W oparciu o wiedzę zebraną przez system ExPlant użytkownik jest w stanie dokonywać niezbędnych ocen, precyzyjnie planować budżet oraz doskonalić procedury związane z obsługą maszyn. Aplikacja może udostępniać dane za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a także przesyłać je bezpośrednio do innych systemów (ERP, BI).

Zarządzaj przeglądami urządzeń

W systemie można zaplanować kolejne przeglądu poszczególnych urządzeń. Co ważne, poprzez połączenie ExPlanta z układem monitorującym pracę urządzeń, możliwa jest dynamiczna zmiana okresu do kolejnego przeglądu. Odstępy między przeglądami mogą być uzależnione m.in. od rzeczywistego czasu pracy urządzenia, obciążenia jakiemu jest ono poddawane, ilości cykli załącz/wyłącz lub innych wartości granicznych.

Zarządzaj personelem SUR oraz obchodami

Dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu wszystkich informacji eksploatacyjnych i diagnostycznych, ExPlant wspiera pracę służb remontowych oraz zespołów zajmujących się utrzymaniem ruchu. Aplikacja pozwala na automatyzację rejestracji czasów pracy i postoju urządzeń. Udostępnia zagregowane informacje o aktualnym stanie maszyn oraz statystyki wykorzystania. Pomaga również planować remonty w oparciu o faktyczny stan eksploatacyjny. ExPlant może być uzupełniony o moduł zarządzania pracownikami i ich czasem pracy.

Najważniejsze korzyści

Moduł ExPlanta do zarządzania awariami i ograniczaniem ich kosztów to wiele korzyści z których możesz skorzystać Twój zakład.

Bieżąca kontrola prowadzonych obchodów

 • tworzenie harmonogramów zadań,
 • planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych,
 • nadzór nad bieżącą realizacją harmonogramu obchodu,
 • zdalne zlecenia kontroli.

Poprawa efektywności produkcji poprzez wczesne wykrywanie przyczyn i objawów awarii

 • zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu,
 • zarządzanie magazynami części i podzespołów,
 • szybkie procesowanie zgłoszeń awarii i ich sprawne zarządzanie,
 • wyeliminowanie nieplanowanych przestojów,
 • podniesienie jakości produkcji dzięki utrzymywaniu wysokiej sprawności maszyn,
 • właściwe planowanie przeglądów i innych czynności eksploatacyjnych,
 • analiza awaryjności przez wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu np. dużych remontów.