Zarządzaj utrzymaniem ruchu dzięki systemowi klasy CMMS

Modelowanie struktury instalacji – zarządzanie rejestrem wyposażenia instalacji

Zarządzanie dokumentacją – zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją

Szybkie zgłaszanie i obsługa awarii – rejestracja zdarzeń związanych z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i pomiarowego w tym awarie/remonty/przeglądy itp.

Tworzenie harmonogramów zadań – planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych wyposażenia

Analiza zadań pracowników – zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu w tym harmonogramem pracy

Analiza awaryjności stanowisk – wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu np. dużych remontów komponentowych

Rejestracja czasu wykonywania zadań i usuwania awarii – analiza i ocena działań w obszarze utrzymania ruchu

Szybki kontakt do dostawców, kupców – zarządzanie rozliczeniem, zakupami i sprzedażą wyposażenia

Obsługa systemu zmianowego

Zarządzanie magazynami części i akcesoriów dla potrzeb SUR (Służby Utrzymania Ruchu)

Wsparcie dla planowania i realizacji budżetów w utrzymaniu ruchu

Gromadzenie wiedzy w przedsiębiorstwie